Thursday, 11/08/2022 - 14:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Thắng

Phòng truyền thống và thành tích của nhà trường

Từ khi thành lập trường đến nay đã hơn 40 năm, thì trường THCS đã đạt được những thành tích nổi bậc

Năm 2011 - 2012 danh hiệu tập thể LĐXS cấp tỉnh Năm 2012 - 2013 danh hiệu tập thể LĐXS cấp tỉnh Năm 2015 - 2016 danh hiệu tập thể LĐXS cấp tỉnh Năm 2015 - 2016 đạt cờ thi đua khối THCS của tỉnh